Jaki jestem – karty ćwiczące samoświadomość

289,00

Karty zawierają tylko pozytywne przekazy związane z osobowością i umiejętnościami dziecka. Pracując z kartami kształtujemy samoświadomość dziecka, zwiększamy jego wiedzę na temat jego umiejętności, nastawiamy pozytywnie do samego siebie, zwiększamy poczucie własnej wartości.
Aby dziecko mogło w poprawy sposób reagować podczas kontaktów społecznych, angażować się odpowiednio w różnorodne relacje i zadania, musi zbudować wiedzę na swój temat.

Opis

Karty zawierają tylko pozytywne przekazy związane z osobowością i umiejętnościami dziecka. Pracując z kartami kształtujemy samoświadomość dziecka, zwiększamy jego wiedzę na temat jego umiejętności, nastawiamy pozytywnie do samego siebie, zwiększamy poczucie własnej wartości.
Aby dziecko mogło w poprawy sposób reagować podczas kontaktów społecznych, angażować się odpowiednio w różnorodne relacje i zadania, musi zbudować wiedzę na swój temat.
Ponieważ karty w zestawie są podwójne (każdy zestaw obszyty innym kolorem), dają możliwość pracy również w parach, bądź z terapeutą w przypadku pracy indywidualnej. Daje to możliwość skonfrontowania tego co my myślimy o sobie z tym co ktoś myśli o nas. Jest to bardzo ważna wiedza, która pomaga w poprawnej ocenie różnych sytuacji, zdarzeń i siebie samego w tym wszystkim.
Każda karta ma podpis. Oczywiście dzieci młodsze nie będą potrafiły
czytać jeszcze, ale obrazki mają pomóc w nazwaniu danej cechy charakteru i z czasem przyswoić sobie nawet nieznane i trudne słowa. Proszę nie zrażać się tym, że nie są to słowa znane jeszcze dzieciom. Podstawą jest rozwijać ich umiejętności w jak najszerszym zakresie i
radzą sobie z tym znakomicie.