Jak pomóc dziecku zapanować nad emocjami?

Adres: Obwodowa 119, 82-240 Reda
Telefon 790 700 648
e-mail: katarzyna.bayer@gmail.com
Cena: 50 zł

Podczas warsztatów omówimy sposoby pracy z dziećmi nad emocjami.

Poznacie różne ćwiczenia muzyczno-ruchowe, które poza świetną zabawą dostarczą dzieciom wiele informacji na temat uczuć, nauczą szacunku do innych i do siebie samych.

• Poznacie zabawy muzyczno-ruchowe, podczas których dzieci będą uczyły się wyrażać emocje.
• Będziemy uczyć się jak zaszczepić w dzieciach życzliwość i umiejętność współpracy – zabawy do piosenek, przyjacielskie piosenki, zabawy muzyczne uczące współpracy, zabawy integracyjne.
• Przypomnimy sobie etapy rozwoju emocjonalnego dzieci.
• Dowiecie się co zrobić gdy nastąpi konflikt.
• Przybliżę pojęcie inteligencji emocjonalnej, dowiecie się w jaki sposób ją rozwijać.
• Dowiecie się jak uczyć dzieci empatii i jak rozwijać świadomość emocjonalną.
• Otrzymacie opowiadania, bajki, wierszowanki do wykorzystania podczas zabaw związanych z emocjami.

Adres: Obwodowa 119, 82-240 Reda
Telefon 790 700 648
e-mail: biuro@wydawnictwomalejezyki.pl
Cena: 50 zł

Wydajemy zaświadczenia o przebytym kursie.
Zgłoszenia drogą mailową bądź telefonicznie.

Prowadząca Katarzyna Bayer
• instruktor zespołów rytmicznych;
• psycholog;
• autor niezliczonej liczby piosenek dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym;
• muzyk;
• kompozytor;
• terapeuta terapii taktylnej;
•terapeuta Kinezjologii Edukacyjnej;
•trener biofeedbacku;
•pracuje z elementami metody Marii Montessori;
•pracuje z elementami Integracji Sensorycznej.

Zapisz się na Warsztat