Lecimy samolotem

Powoli witamy lato a jak lato to podróże. Co powiecie na to żeby polatać dziś samolotem?

Nasz pilot zaprasza wszystkich pasażerów na pokład samolotu 🙂

plik do wydruku: lotnik wiersz zabawa

Lotnik

autor: Joanna Nowakowska

Leci lotnik w górę, słonko jasno świeci.
Hej! Niech mu pomachają wszystkie grzeczne dzieci!
Hej! Niech mu pomachają wszystkie grzeczne dzieci!
Panie pilocie, dziura w samolocie!
Raz, dwa, trzy, dziś lotnikiem będziesz ty!
Leci lotnik w górę, a ptaszki fruwają.
Hej! Niech się wszystkie dzieci pięknie uśmiechają!
Hej! Niech się wszystkie dzieci pięknie uśmiechają!
Panie pilocie, dziura w samolocie!
Raz, dwa, trzy, dziś lotnikiem będziesz ty!
Leci lotnik, leci nad górą wysoką.
Hej! Niech mu wszystkie dzieci zaraz puszczą oko!
Hej! Niech mu wszystkie dzieci zaraz puszczą oko!

 

Zabawa ruchowa do wiersza
Dzieci stoją w kole. Jedna osoba zostaje lotnikiem, który znajduje się w środku koła. Lotnik rozkłada ręce na boki i imitując samolot „lata” w środku koła.

Na słowa:
„leci lotnik w górę” – dzieci unoszą ręce jak najwyżej potrafią, mogą stanąć na palcach;
„słonko jasno świeci” – dzieci ruszają rączkami wykonując tzw. słoneczka;
„Hej! Niech mu pomachają wszystkie grzeczne dzieci” – dzieci machają do lotnika.

Na słowa:
„Panie pilocie, dziura w samolocie!” – dzieci skandują: „pa-nie pi-lo-cie, dziu-ra w sa-mo-lo-cie.
„Raz, dwa, trzy, dziś lotnikiem będziesz ty.” – dzieci klaszczą.
Lotnik w tym czasie wybiera kolejną osobę, która zostanie lotnikiem.

Na słowa:
„leci lotnik w górę” – dzieci unoszą ręce jak najwyżej potrafią, mogą stanąć na palcach;
„a ptaszki fruwają” – dzieci naśladują poruszanie skrzydełkami – machają szybko rękoma.

Po zabawie możemy odpocząć przy kolorowance, którą można pobrać tutaj:

samolot kolorowanka